Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Omgee-in-Aksie 10

Omgee-in-Aksie 10 Okt 2014 Klik hier

Bejaardesorg - daar is hoop!

Hopelik is ons kerk nie meer ‘n “domineekerk nie”, dit is ‘n kerk waar alles in die gemeente net om die predikant wentel. Hy of sy is dan die enigste herder met die lidmate as die skape wat maar net volg. Deesdae val die klem baie meer op die lidmate wat nie onder nie, maar saam met die dominee, in die gemeente werk en na mekaar omsien en so die liggaam van Jesus Christus vorm. So kom ook die barmhartigheidsdiens van die kerk in die algemeen en die gemeente in die besonder tot sy reg. Tog bly die plaaslike predikant die persoon wat stees die leiding moet neem en die lidmate met Woord en kategese toerus om na hulle mede lidmate se nood en behoeftes om te sien.

Met die oog op hierdie rol van die predikant, was lede van die Aksiegroep vir bejaardes (AGB) bevoorreg om gedurende 2012 met die Mdiv1 (Vyfdejaar teologiese studente) van die Hervormde en NG kerke oor bejaardesorg te praat. Niemand kon vooraf voorspel watter houding en gesindheid die jong mense oor dié aangeleentheid gaan inneem nie. Wat was ons verbasing groot toe die entoesiasme en opgewondenheid van die studente alle vrese besweer het. Dit het soveel belofte en hoop ingehou dat ons met sekerheid kan verwag dat wanneer dié voornemende predikante in die gemeentes waarin hulle mag beland, die bejaarde lidmate nie net sal waarneem nie maar ernstig leiding sal neem om hulle met raad en daad in hulle nood en behoeftes by te staan en te ondersteun.

Gedurende 2012, die jaar wat deur die ADV aan bejaardesorg gewy is, het talle Ringe en gemeentes onder die leiding van hulle predikante die waarde en betekenis van die bejaardes opnuut raakgesien en daadwerklik begin om hulle enersyds by te staan en andersyds om hulle by die gemeente en sy werksaamhede betrokke te maak. Uit die terugvoering blyk dit duidelik dat talle bejaardes skielik weer besef hoe waardevol hulle vir die gemeente is en hoe aangenaam dit is om steeds in die geloof  ‘n medewerker tot eer van die Heer van die kerk te kan wees. Dink maar aan die twee bejaarde mense van Lukas 2. Simeon en Anna het God oor die Kindjie Jesus geprys en met almal wat die verlossing verwag het, van Hom vertel. Tot vandag toe weerklink hierdie twee ou mense se boodskap van hoop steeds onder gelowiges en verander dit die hartsgesindheid van mense teenoor God en mekaar.Lees gerus Lukas 2:25 tot 38.

Mag al ons lidmate, kerkrade en predikante gedurende 2013 voortgaan om nuwe geloof, hoop en liefde in die lewe van alle lidmate maar ook ons bejaarde broers en susters te bring.

 

Dr Hennie van Deventer

Voorsitter: AGB (Aksiegroep vir Bejaardes)

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek