Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Veilige hawe: Gemeente of Kinderregte?

 

DIE GEMEENTE OF KINDERREGTE? 

 

WIE BIED DIE VEILIGSTE HAWE?

 

Ds Frikkie van Wyk

 

 

 

Die afgelope paar jaar het die wêreld al hoe meer die belangrikheid van kinders begin erken.  Die huidige generasie kinders is dié wat die meeste beskerm word en moet word.  Dit is waarom daar toenemend klem gelê word op die toepassing van kinderregte.

 

Positiewe denke in die kerk is nodig om oor Kinderversorging te besin.  Gemeentes moet nadink oor hoe elkeen kan funksioneer ten einde kinders effektief te bedien en hand aan hand saam te stap, op reis in Christus se voetspore na ’n gesonder toekoms. 

 

Wanneer dit gaan oor die versorging van kinders moet die vraag gevra word waar die veiligste hawe vir kinders gevind sal word.  Is dit deur middel van die toepassing van kinderregte of moet die gemeente (Kerk) steeds die belangrikste rol speel?

 

Die Kinderwet is opgestel om beskerming te verleen aan die regte en integriteit van kinders.  Indien hierdie voorskrifte na behore geïmplementeer word, sal dit die nodige beskerming aan kinders verleen en hulle welsyn bevorder. Opvoeding en bewusmaking van hierdie voorskrifte is van kardinale belang. Wetgewing is net so sterk as wat die suksesvolle praktiese implementering daarvan is. Dit vereis dat daar voldoende kundiges moet wees om praktiese uitvoering aan die Kinderwet te gee. Sodoende kan kinderregte ’n besondere rol speel in die versorging en beskerming van kinders.

 

Die Woord van God leer ons dat God Homself aan mense verbind en mense onderling aan mekaar.  Die kern van hierdie verbintenis lê in die uitleef van die Wet van God soos gestel in die samevatting - die Liefdesgebod.

 

Dit is ’n uitdaging om kinders in die konteks van die hedendaagse samelewing effektief te versorg.  Matteus 18:1-14 verkondig dat kinders in die Naam van Jesus ontvang moet word.  Prakties word dit deur Jesus self geïllustreer wanneer Hy in Matteus 19:13-15 die kindertjies ontvang en hulle seën. Om kindertjies in die Naam van Jesus te ontvang, beteken dat elkeen in hulle verhouding tot kinders afstand sal doen van mag wat die kind se magteloosheid uitbeeld en hulle sal seën deur hulle, onder andere, te dien in ooreenstemming met hulle behoeftes.

 

Die gemeente kan beskou word as die uitgebreide familie van God.  Elke gemeente sal daarom haarself moet organiseer sodat aan elke kind geborgenheid gebied kan word.  Gemeentes sal ook ingestel moet wees op kinders se behoeftes, veral dié van die gebroke en verwarde kind, ten einde hulle te ondersteun. Gemeentes se lewe sal gekenmerk moet word deur ’n opmerksame raaksien van alle kinders in nood en ‘n liefdevolle uitreik na hulle toe. So sal  elke gemeente sy Goddelike roeping nakom en aan kinders ’n veilige hawe bied.  Kinders sal hulle volle potensiaal kan bereik en hulle sal ’n gesonder toekoms deur die genade van God kan binnegaan.

 

Kinderregte speel ’n belangrike rol in die beskerming van kinders.  Gemeentes bied egter ’n veilige hawe vir kinders en weerspieël só God se koninkryk.  Dit is waartoe ons geroep is.

 

Laai artikel af

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek