Vra 'n vraag vir die ADV

Vra 'n vraag vir die 6de ADV

Jy het die geleentheid om 'n vraag te vra vir die vergadering.

  • As die tyd dit toelaat, hanteer ons die vraag op die vergadering sodat jy dit op die video kan volg.
  • Indien nie, onderneem ons om die vraag na die tyd te antwoord.

Voorwaardes:

  • Jy moet jou naam, gemeente en eposadres insluit by die vraag.
  • Vrae kan saamgegroepeer word deur die ADV se verteenwoordiger.
  • Vrae word in goeder trou hanteer, en kwaadwilligheid sal ge├»gnoreer word.

Hoe om 'n vraag te vra: