Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Jongmense: Universiteit (uit ouer se perspektief)

Jongmense: Universiteit (uit ouer se perspektief)

 

Oordenking: Deuteronomium 6, Efesiërs 6

 

Daar is 'n dinamiese verskil tussen skool en Universiteit. Die Universiteit gaan jou kind as 'n jong volwassene behandel wat self verantwoordelikheid kan aanvaar. Die dosente kan egter nie soos skoolonderwysers agter jou kind staan om hom/haar te dissiplineer, aan te moedig om hard te werk en klasse by te woon nie. Ouers kan en behoort hulle kinders deeglik op hierdie belangrike fase in hulle lewens voor te berei (veral ouers van eerstegenerasie-studente). Talle jongmense het dikwels nog nie geleer om self verantwoordelikheid te aanvaar nie en misbruik dan die skielike vryheid as hulle by die Universiteit aanland. Baie studente vind dit 'n groot uitdaging om by die Universiteit aan te pas, maar besef nie werklik hoe bevoorreg hulle is om te kan studeer nie. Soms besef hulle ook nie die omvang van die kostes (en dikwels ook die groot opofferings wat ouers vir hulle doen) om aan 'n Universiteit te kan studeer nie.

Die ondersteuningsnetwerk by die huis is uiters belangrik, maar ook daar is balans nodig: wees daar vir jou kind, vereis verantwoording, maar moenie jou kind die geleentheid ontneem om ook self verantwoordelikheid te aanvaar nie. Voordat studente weet wat van hulle verwag word en wat hulle verantwoordelikhede is, het hulle nodig om ʼn waardestelsel te hê - om te kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is, wat van studente verwag word en wat nie. Daar is slegs een plek waar studente dit leer en dit is by hul ouers.


Dr Rudy Denton

Gemeente Potchefstroom-Studente
Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek