Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Jongmense: Universiteit (uit student se perspektief)

Jongmense: Universiteit (uit student se perspektief)

 

Oordenking: Spreuke 1, Jakobus 2

 

Op een of ander stadium in ons lewens moet ons almal die relatiewe veiligheid en gemak van ons ouerhuise verlaat. Dit is opwindend en nuut, en daar is 'n duidelike gevoel van onafhanklikheid – maar daar is ook 'n wesenlike skrikwekkende element van verantwoordelikheid aan verbonde. Daar is baie uitdagings wat jou in die gesig staar wanneer jy die bekende omgewing van jou beskermde lewe verlaat. Die aktiwiteite wat die universiteit bied vorm deel van jou studentelewe. 'n Studentelewe gaan nie net oor jou studies nie, jy moet 'n verantwoordelike balans handhaaf, interaktief wees, mense ontmoet en die lewe geniet voordat jy die werksomgewing betree.

Dit is onvermydelik dat so 'n voorreg verantwoordelikhede sal meebring. Hierdie verantwoordelikhede is egter nie bedoel om te swaar en lastig te wees nie. Verantwoordelikheid wat nie geanker is in positiewe waardes nie, kan van studente anti-sosiale, destruktiewe mense maak. Dit is ons kennis van God se weë en ons ouers se opvoeding wat ons verantwoordelik maak vir ons optredes en ons lewenswyse voor die Here. Wanneer jy van enigiemand anders verwag om jou verantwoordelikheid te leer, is jy daaraan blootgestel om dikwels die verkeerde waardestelsel jou eie te maak of selfs geen verantwoordelikheid aan te leer nie. Verantwoordelikheid en respek gaan hand-aan-hand. Studente se verantwoordelike gedrag beteken ook om respekvol op te tree (teenoor God, jou ouers, medemens en jouself), om jou humeur te beteuel en aanvaarbare gedrag te openbaar.


Dr Rudy Denton

Gemeente Potchefstroom-Studente
Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek