Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Siekte: Sterwensbegeleiding (2)

Die sterwensgebeure  – ʼn reis waaraan ons ons kan toewy (Sterwensorg 2)

 

Oordenking: Matteus 26:36-46

 

Oor dood en sterwe word baie gepraat en geskryf. Waar is jy, of die terminale pasiënt, op hierdie reis? Beleef jy ontnugtering, skok, twyfel, ontkenning, onderhandeling, aanvaarding, so kan ons aangaan! Dit help seker om noukeurig die betrokke fase waarin die sterwende en sy/haar familie verkeer, te probeer identifiseer en dit in ag te neem in ons poging om as medegelowiges mekaar te ondersteun en geestelik te versorg. Dalk moet ons nie probeer om vir mense in hierdie omstandighede ʼn roetekaart of  koördinate te probeer voorsien nie, maar eerder saam op reis te gaan in soverre dit moontlik is. Maar onthou, dit vra van jou baie ..... Jesus se dissipels het aan die slaap geraak toe Hy hulle gevra het om saam met Hom te waak in sy worstelstryd.

Om te sterf is inderdaad ʼn worstelstryd -  Christus het die dood oorwin, maar ons het ʼn laaste skermutseling met die dood uit te maak. Dit is waar vir die sterwende en vir ons wat saamloop op die reis. Omdat Jesus ook eg mens was, ervaar Hy in Getsemane angs en hartseer as Hy die realiteit van sy naderende dood besef.

Hy bid die noodkreet wat ons baie goed ken wanneer ons lewe of bestaan, of die van ons geliefdes, bedreig word: As dit moontlik is en U so wil, kan hierdie swaarkry nie maar by my verbygaan nie. Bietjie later toe die stryd al hoe feller word, bid Hy weer “My Vader, as hierdie lydensbeker dan nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied”.  En as Hy besef dat die onafwendbare aangebreek het, sê Matteus het Hy weer dieselfde woorde gebid en toe staan Hy op om sy dood tegemoet te gaan. Sien die worsteling maar ook die innerlike groei raak!

Ons is saam op reis .... saam met mekaar en met Hom wat ʼn pad deur sterwe en dood getrap het. Die wisseling van emosies en pyn is deel van hierdie reis. Uiteindelike berusting of aanvaarding is nie maar ʼn gelatenheid van laat dit maar so wees nie!. Hierdie reis is ʼn fisiese, emosionele en geloofsreis: dit is om deur pyn te kom tot insig en verstaan van onsself, ons emosies, die onomkeerbaarheid van bv die siekte, ons bang wees en ons hoop ...... en om jou dan toe te wy aan die laaste groot treë van ʼn aardse lewe na die ewige! Die laaste asem van die gelowige is ʼn getuienis van die Lewe.


Ds Japie Coetzee

Gemeente Kemptonpark-Oos

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek