Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Siekte: Terminaal

Siekte: Terminale siekte

Oordenking: 2 Korintiërs 4:16-5:10

  

'n Gesin wat met hulle karavaan en tent vir twee weke by die see uitspan, weet almal dat dit 'n tydelike blyplek is.  Ná die twee weke word die tent afgeslaan en netjies weggepak en daar word teruggekeer huis toe na 'n vaste struktuur van stene, sement en 'n staandak.

Ons liggaam is maar 'n aardse tentwoning, 'n tydelike blyplek.  Hierdie tentwoning word op 'n daaglikse basis afgebreek deur die proses van siekte, swaarkry en veroudering.  Die finale afbreek van hierdie tentwoning vind plaas by die dood.

Die gelowige kry egter onmiddellik ander blyplek as die dood ingetree het.  Dit is 'n woning wat deur God gemaak is en dui op die verheerlikte liggaam.  Paulus praat hiervan as hy sê hy verlang daarna om sy intrek by die Here te neem.  Hy weet dit is vir hom verreweg die beste.

Paulus ken nie so iets soos afstand of tydsverloop tussen afsterwe en verheerliking nie.  Dit is iets wat oombliklik plaasvind ná afsterwe.  Dink maar ook aan Christus se woorde aan die berouvolle sondaar aan die kruis: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.”

Tereg kan ons saam met Paulus vra:  “Dood, waar is jou oorwinning? Dood waar is jou angel?”  Ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.


Ds Petri de Kock

Gemeente Pierneef


Lees gerus ook: Lukas 16:19-31;  Lukas 24:39-43;  1 Kor 15:35-58


Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek