Aksiegroep vir Bejaardes (AGB)

Aksiegroep vir bejaardes

 

Die AGB het gedurende 2010 tot stand gekom. Verskillende rolspelers is betrek om vanuit die verskillende diensorgane van die kerk met verdere navorsing oor bejaardheid as sodanig en die versorging van bejaardes te besin. Tot dusver het die navorsing 'n paar ernstige aangeleenthede na vore gebring. Mense se lewensverwagting is hoër en in sommige gevalle heelwat hoër as voorheen. Die gevolg daarvan is dat bejaardesorg 'n groter en belangriker rol in Christene en gemeentes se lewens begin speel.

Dit is duidelik dat ons nuut moet dink oor hoe om ons bejaarde lidmate so lank moontlik onafhanklik en selfstandig in hulle eie woonplekke te versorg en daardeur by te dra om hulle lewenskwaliteit te verseker. Om dit te bereik gaan die AGB voort met navorsing, studie en toerusting (in die vorm van werkswinkels) oor hoe om bejaarde mense te help. Die doel is om gemeentes, diakens, Ringsdiakensvergaderings (RDV's) en enige ander belanghebbendes te help om 'n daadwerklike verskil te maak in die versorging van en hulp aan bejaardes wat steeds onafhanklik woon.

Klik op die onderstaande skakels om meer uit te vind oor die werksaamhede van die AGB:

Vir bykomende inligting oor verskillende fasette van die versorging van bejaardes, klik hier:

Hulpmiddels as ondersteuning van die Aksieplan van die AGB

Die onderstaande inligting is dokumente wat nodig is vir 'n lewenslêer: