Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Geestelike behoeftes van bejaardes

Bejaardesorg is nie net 'n kuiertjie en koffie hier en daar nie. Dit is nie net om iemand te vervoer, fisies te versorg en seker te maak hul pille word gedrink nie. Bejaardesorg het te make met al die dimensies van menswees, insluitend die geestelike.

Die geestelike versorging kan nie afsonderlik plaasvind nie. Ons doen en late spreek immers van ons eie geestelike pad wat ons met God stap. Die bejaarde na wie nie omgesien word nie, kan nie net 'n Bybel in die hand gestop word nie (veral nie 'n kleinskrif Bybel nie). Jy kan ook nie 'n bejaarde wat honger is vertel van die versorgende genade van onse Here Jesus Christus nie, jy moet dit ook wys, doen. Die geestelike gesprek is dan 'n gesprek wat outomaties vloei uit hierdie verhouding waarin die bejaarde geheel as mens gekoester word. Die grype na Christus wat die pad ten volle met 'n mens stap, die oortuiging van die ewigheid in God: dit is die troos wat ons as instrument in God se hande vir hulle kan bied, natuurlik ook verweef in ons daadwerklike omgee.

alpha en_omegaGeestelike versorging het ek uit ervaring ook gevind is nie om die mat onder 'n bejaarde se voete uit te ruk nie. Dit is nie om die bejaarde se uitgangspunte te bevraagteken en in debat te gaan oor sekere sake nie, tensy die kern van die evangelie aangetas word. Nederigheid in erkenning van ons onvolmaaktheid, ons menslike verstaan van God wat Hom nie vaspen in kanne en kruike nie, dit is jou benadering. Die geestelike gesprek met die bejaarde is ook nie oppervlakkig, die hantering van die bejaardes asof hy of sy 'n kind is nie.

Die geestelike versorging van bejaardes val ook nie buite die konteks van die gemeente nie. Dit is juis ook om die deelwees van die gemeente te erken en dus ook vir die gemeente te vra: "Al verstaan ons dit nie, al is dit nie vir ons belangrik nie, kom ons kom mekaar tegemoet." Nie 'n maklike taak nie, maar die geestelike vorming van bejaardes deur die jare heen is deel van sy of haar menswees. Daarom kan dit nie weggeruk word en afgemaak word as belaglik of oudmodies nie. Ja, dit is nie belangrik om 'n das te dra nie, maar vir die oom wat dit waardeer, kan daar gesê word ek verstaan, hoewel ek ander nie dwing nie. Die wat na die elektroniese bord wil kyk, kan maar kyk, die bejaardes wat eerder hul Liedboeke wil gebruik, moet dit ook kan doen. Dit is deel van hul geestelike erfenis. Natuurlik is daar bejaardes wat eerder die elektroniese bord wil gebruik, wat die Bybel meer en meer wil ondersoek, wat vra en wil weet. Die gesprek met hulle sal anders wees, maar dit is nie gedwonge nie.

Dit beteken ook dat die bejaarde erkenning kry vir wat hy of sy in die gemeente beteken en kan beteken. Belangrik is dat die bejaarde wat nog aktief in die gemeente is se geestelike wysheid ingespan kan word en na gevra kan word. Dit gee verder die erkenning dat 'n bejaarde, 'n mens, betekenis het, al is daar ander funksies wat nie meer verrig kan word nie. Die rol van gebed, ook vir die bejaarde wat nie aktief betrokke kan wees nie, is kardinaal: die bejaardes kan die gemeente, die familie, die gesin dra in gebed.

Wat ook belangrik is, is dat die bejaarde verseker moet word dat God hul harte ken. Dit beteken dat sou hulle nie eredienste kan bywoon nie en wel oor die radio daarna kan luister, dat God nog met hulle is. God word nie beperk deur ons swakhede nie. Die bediening van die nagmaal aan bejaardes wat tuisgebonde is, is uiters belangrik. Die verkorte herhaling van die preek en dan ook die formulier, beteken uiters baie vir hulle.

Dit bring ons ook by die eerlike gesprek oor die dood. Die bejaarde wat hieroor praat moet nie stilgemaak word nie. Die bejaardes wat sê hy of sy is gereed om na God te gaan, want daar is vrede gemaak, kan slegs vanuit die liefde van Christus geantwoord word. Die depressiewe bejaarde wat selfmoordneigings het, moet egter ook hulp kry en nie geïgnoreer word nie. Die bejaarde wat sukkel met skuldgevoelens kan nie net weggepraat word nie, maar in diepe gebed moet hierdie aspek aangeraak word.

 

Ds Paula Eksteen-Erasmus

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek