Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Fisiese behoeftes van bejaardes

In die ondersoek wat die AGB gedoen het, het dit duidelik geword dat behoeftes as gevolg van 'n fisiese toestand vir bejaardes benewens finansies die grootste knelpunt is (finansies 11.6%; fisies 11%). Dit geld stede, dorpe en platteland.

Swak gesondheid is nie 'n noodwendige gevolg van bejaardheid nie, maar dis wel waar dat ouer mense swakker word namate hul kragte afneem. Swak gesondheid lei ook tot ander probleme soos vereensaming, vervoerprobleme en 'n groter behoefte aan geestelike versorging. Aan die ander kant kan ander probleme nadelig inwerk op die fisiese welstand van ouer persone. Dink byvoorbeeld aan finansiële probleme wat moontlik kan lei tot gebrekkige mediese versorging tydens siekte.

Wyd uiteenlopende omstandighede en toestande bestaan onder die ouer bevolking en dus is daar ook wyd uiteenlopende behoeftes.

 

Voorbeelde van behoeftes

 • • Vervoer na dokters, klinieke, hospitale ens
 • • Hulpmiddels soos krukke, rolstoele, gehoorapparate, ens
 • • Medisynebestuur
 • • Gebalanseerde maaltye
 • • Tuisoefening/rehabilitasie onder toesig
 • • Huiswerk en tuinwerk
 • • Behoefte aan aflos vir versorgers van chroniese siek persone

 

Voorbeelde van hulpbronne

 • • Individue wat 'n sekere hoeveelheid tyd beskikbaar het om te help
 • • Organisasies wat dienste aanbied
 • • Besighede wat dienste kan aanbied of borg
 • • Donateurs (neem 'n oupa of ouma aan, ens)
 • • Liefdadigheidsorganisasies en kerke se rol

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek