Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Tooi Turkoois vir Bejaardes

'n Veldtog van 15 Mei tot 15 Junie elke jaar om bewustheid vir bejaardes te bewerkstellig.

 Hoekom is so 'n veldtog nodig?

 • Tans is daar net meer as 2.75 miljoen bejaardes (65+ jr oud) in ons land, waarvan 1 miljoen alreeds oor die ouderdom van 75 is.
 • Die hele wêreld, insluitend Suid-Afrika, se bevolking is besig om ouer te raak as vroeër en dus gaan die aantal bejaardes binne die komende aantal jare aansienlik styg.
 • Daar sal vir net 'n klein persentasie plek wees in ouetehuise en ander plekke waar hulle versorg kan word.
 • Die verantwoordelikheid om na ons bejaardes om te sien rus alreeds, en in die toekoms al hoe meer, op die skouers van die gemeenskap.

In pas met die Wet op Ouer Persone, Wet 13 van 2006, moet gemeenskappe die grootste verantwoordelikheid vir die welstand van bejaardes aanvaar. Ongelukkig is ons gemeenskappe nie daarop ingestel om hierdie taak te verrig nie. Ou mense is dikwels sagte teikens vir misdaad, mishandeling, uitbuiting, verkragting en verwaarlosing. Hierdie situasie sal moet stop. Suid-Afrikaners sal moet leer om ouer mense met respek, liefde, geduld en menswaardigheid te behandel. Verder is ons almal so besig, dat ons nie meer die ouer persone behoorlik raaksien nie. Daar sal 'n nuwe bewustheid by ons mense geskep moet word oor die nood van die bejaarde en oor wat individue, families, organisasies en die samelewing kan doen om die wêreld 'n beter plek vir ouer mense te maak.

Wat behels die veldtog? Wat is die doel?
Die veldtog word genoem "Tooi Turkoois vir Bejaardes" (Engels: Turn turquoise for the elderly). Deur die veldtog wil ons:

 • Met die tentoonstelling van lappe, strikkies en ander turkooiskleurige items groter bewustheid vir alle bejaardes skep, diegene in inrigtings vir bejaardes maar ook vir diegene wat nog in hul eie woonplekke of by familie en vriende bly.
 • Deur die verkoop van die lappe en strikkies aan organisasies, ouetehuise, gemeentes, ens die geleentheid bied om self fondse in te samel ten bate van bejaardeondersteuning.

Hoekom turkoois?
Turkoois is 'n kombinasie is van blou, wat die hartritme rustig maak, en groen wat 'n ontspannende uitwerking het. Dit gee 'n vars en opbeurende atmosfeer sonder om steurend of oorstimulerend te wees. Verder is turkoois die kleur van kommunikasie, initiatief en kreatiewe uitdrukking. Dit word in verband gebring met kalmte, rustigheid, vrede, medemenslikheid, bepeinsing, liefde en heling. Dit is dus net die regte kleur vir 'n veldtog wat te doen het met bejaardes.

Hoekom is hierdie datums vir die duur van die veldtog gekies?
Die sigbare deel van die veldtog duur vanaf 15 Mei wat Internasionale Familiedag is, tot 15 Junie wat die Wêreld Bewustheidsdag vir Bejaardemishandeling is. Alle bejaardes is deel van 'n familie, selfs al is hulle die laaste oorblywende lid daarvan, en bejaardemishandeling is ongelukkig ook in ons land 'n probleem. Hierdie is dus die ideale tydperk vir die veldtog.

Wie sal baat by die veldtog?

 • Alle bejaardes in die land sal baat by groter bewustheid.
 • Deur liefdadigheidsaksies vind hele gemeenskappe baat deur hul betrokkenheid by die veldtog.
 • Laastens sal alle tehuise en organisasies wat ouer persone ondersteun, ook by groter bewustheid baat vind.

Wat word verwag wanneer iemand by die veldtog betrokke raak?
Persone of organisasies wat by die veldtog betrokke raak, word versoek om:

 • Toestemming van die plaaslike owerhede te verkry om turkoois lappe om die boomstamme in strate te draai vir die duur van die meer sigbare deel van die veldtog (15 Mei tot 15 Junie).
 • Samewerking en toestemming van skole, kerke, winkelstentrums ens te verkry vir die tentoonstelling van turkoois lappe en ander turkoois items.
 • Vrywilligers en medewerkers te werf vir die veldtog.
 • Die plaaslike media te betrek en in te lig oor die veldtog.
 • Plaaslike aktiwiteite van 15 Mei tot 15 Junie te reël om bewusmaking te bevorder.
 • Turkoois lappe en ander items te bestel, aan te koop en te verkoop vir fondsinsameling vir 'n tehuis in die gemeenskap of vir enige ander bejaarde of groep bejaardes.

Wat word verwag wanneer iemand by die fondsinsameling van die veldtog betrokke raak?
Persone of organisasies wat by die fondsinsameling betrokke raak, word versoek om:

 • 'n Tehuis, aftreeoord, dienssentrum vir bejaardes, die bejaardes van 'n spesifieke omgewing of 'n spesifieke groep bejaardes (bv van 'n spesifieke gemeente) te identifiseer ten bate waarvan die fondse ingesamel gaan word.
 • Turkoois lap, strikkies en ander turkoois items soos verlang, te bestel.
 • Die turkoois items aan besighede en individue te verkoop voor die aanvang van die sigbare gedeelte van die veldtog sodat dit van 15 Mei tot 15 Junie ten toon gestel kan word. Die items kan deur die persone of besighede wat dit koop vertoon word, of dit kan aan die plaaslike organiseerder/medewerker teruggegee word wat die tentoonstelling van die items organiseer.
 • Alle items wat ten toon gestel is, op 16 Junie of so gou moontlik daarna, te verwyder of af te haal. Hierdie items kan weer tydens die volgende jaar se veldtog gebruik word.

Idees
Alle deelnemers aan die veldtog word aangemoedig om kreatief te wees en self te besluit oor hoe om die veldtog te voer.

Pakkette bestaande uit 50 turkoois lappe en 10 strikkies kan voor of op 20 Januarie van Projek 21 in Pretoria bestel word teen 'n koste van R500. Die pakkette kan weer verkoop word teen 'n minimum van R1000, wat 'n wins van R500 per pakket lewer. Klik hier vir die bestelvorm (89 KB).

Die lappe word dan in die omgewing se strate om boomstamme gedraai (op so 'n wyse dat die bome nie beskadig word nie), om pilare ens in winkelsentrums, ens. Ekstra strikkies kan ook bestel en verkoop word sodat mense dit van 15 Mei tot 15 Junie kan dra.

Deelnemers is egter nie verplig om van die pakkette te bestel nie – die enigste versoek is dat die items wat vir die veldtog gebruik word, turkooiskleurig is en dat alle wins ten bate van bejaardes aangewend word.

Hoe meer persone, skole, kerke, organisasies, besighede, ens uit die gemeenskap betrek word, hoe beter! Hoe eerder 'n mens begin met die bestellings van turkoois items en verkope, hoe groter is die potensiaal om wins te maak en hoe groter sal die trefkrag van die veldtog wees wanneer die tyd aanbreek om die items ten toon te stel.

Op die webwerf www.goturquoise.co.za word 'n hele paar idees gegee, maar dit staan deelnemers vry om self te besluit hoe om die veldtog te voer.

Meer inligting
Indien iemand meer wil weet oor die veldtog, kan die webwerf by www.goturquoise.co.za gerus geraadpleeg word of 'n epos gestuur word aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Alternatiewelik kan die volgende persone gekontak word:
•    Elmien Botha, tel 084 840 0687
•    Piet van Waveren, tel 083 263 3326
•    Magda van Deventer, tel 082 579 6966

Bestellings

Persone of instansies wat turkooiskleurige lappe wil bestel, kan die bestelvorm hier aflaai (87 KB).

Login With Facebook